Recreactie, hét vakblad voor de ondernemer in de recreatiesector

Recreactie is het vakblad van RECRON, vereniging van Recreatieondernemers Nederland.
Het magazine wordt verspreid in alle sectoren van de dag – en verblijfsrecreatie, medewerkers van afdeling sport en recreatie van gemeenten en provinciën, medewerkers van sportcomplexen, watersportbedrijven en zwembaden, etc

Gegevens lezer:

  • 95% van de lezers beslist,
  • 91% is eigenaar/bedrijfsleider van een dag- of verblijfsrecreatiebedrijf,
  • Is of gemeentefunctionaris of medewerker van een sportcomplex, watersportbedrijf of zwembad
  • Is beslisser danwel adviseur over bedrijfsinvesteringen ( bij toeristische-recreatieve organisatie: beleidsmaker of bestuurder)
  • Is voornamelijk RECRON-lid, de grootste recreatie-brancheorganisatie in Nederland
Terug naar het overzicht

Technische informatie

Taal:Nederlands
Verkrijgbaar in:  Nederland
Verschijnt:11x per jaar
Oplage:5.200

Neem contact met ons op voor meer informatie