14 August, 2017
Sterke toename Duits toerisme

Het toerisme is een belangrijke indicator voor de sector Leisure. ABN AMRO verwacht dit jaar een toename van het toerisme. Maar hoe ontwikkelt het aantal logies-overnachtingen zich over de eerste vier maanden van 2017? Hoewel de meest toeristische maanden nog niet bij de cijfers inbegrepen zitten, zijn de huidige ontwikkelingen toch interessant. Zo is er bijvoorbeeld een sterke toename van het Duits toerisme aan de kust te zien.

Meer informatie over ontwikkelingen in de economie en de sector zijn te vinden in de Stand van de Leisure van de maand juli:

Meer overnachtingen

Tot dusverre zijn over 2017 de cijfers over het aantal toeristische overnachtingen in de eerste vier maanden van het jaar bekend. Hoewel de meest toeristische maanden hier nog niet bij inbegrepen zitten, zijn dit toch interessante cijfers. Vorig jaar was deze periode goed voor meer dan een vijfde van het totaal aantal overnachtingen in het jaar. Uiteraard verschilt dit wel per accomodatie. Zo zijn hotels en vakantieparken veel minder afhankelijk van de zomerperiode dan campings.

In de eerste vier maanden van 2017 was in totaal een stijging van liefst 9,5% van het aantal logies-overnachtingen, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Zowel bij hotels (+8,8%) als bij de verblijfsrecreatie (+10,3%) was over 2017 t/m april sprake van een stijging op jaarbasis. De toename is sterker voor buitenlands dan voor binnenlands toerisme. In de laatste jaren vallen bijvoorbeeld de stijgingen van overnachtingen uit onze buurlanden op. Ook voor dit jaar verwachten wij een toename van het toerisme vanuit onze buurlanden.

Sterke toename van Duits toerisme

In de eerste vier maanden van het jaar nam het aantal logies-overnachtingen door Duitse toeristen met 19,7% toe, dankzij een enorme toename in de maand april. Die toename gold bijvoorbeeld bij kustplaatsen aan de Waddenzee en Noordzeebadplaatsen. Aan deze kustplaatsen zijn in de eerste vier maanden van het jaar ruim een kwart meer overnachtingen door Duitse toeristen dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Naast het toerisme zitten ook andere economische omstandigheden momenteel mee. Het consumentenvertrouwen bleef ook in de maand juli op hoog niveau. Consumenten waren in juli positiever over de economie en de eigen financiële situatie, en zien bovendien de huidige periode als gunstig voor grote aankopen. De score voor die deelindicator steeg ook ten opzichte van juni.

 

Bron: Sonny Duijts – Insights.abnamro en pretwerk.nl

Meer informatie over ontwikkelingen in de economie en de sector zijn te vinden in de Stand van de Leisure van de maand juli:

Nieuwsoverzicht