Voorwaarden

Camping Media Advies behoudt alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Camping Media Advies van Hamond, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken anders dan wat wettelijk geoorloofd is.

Voor meer informatie:

Telefoon: +31 (0) 24 - 675 24 38
Mobiel:     +31 (0) 6 - 5355 30 00

Email: nut@campingmedia.info